Welke belastingen komen er kijken bij een koopwoning?


Een eigen huis geeft veel vrijheid, maar brengt ook de nodige lasten met zich mee. Naast de hypotheeklasten zijn er ook enkele belastingen waar je rekening mee moet houden. Het gaat hier niet alleen om belastingen tijdens de aankoop van de woning, maar ook als de woning in jouw bezit is heb je nog te maken met bepaalde lasten.

Belastingen bij kopen woning

Veel woningen worden verkocht onder ‘kosten koper’. Dit houdt in dat de kosten voor de koper zijn. Een deel van deze kosten gaat naar de overdrachtsbelasting, wat 2% van de koopsom is. Nieuwere woningen worden vaak ‘vrij op naam’ verkocht. Er zijn dan geen extra kosten voor rekening van de koper. De BTW-kosten zijn dan echter allang verwerkt in de koopsom.

Onroerende zaak belasting (OZB)

De onroerende zaak belasting wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde van de woning. De gemeente bepaalt de hoogte van dit percentage en de belasting wordt ook aan de gemeente betaald.  De opbrengst hiervan moet gebruikt worden voor voorzieningen waar alle bewoners van een gemeente wat aan hebben.

Gemeentelijke heffingen

De WOZ-waarde kan ook gebruikt worden als maatstaf voor gemeentelijke heffingen, zoals afvalstoffenheffing, waterschapsheffing en rioolheffing.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait betaal je aan de Belastingdienst door middel van de inkomstenbelasting. Voor de Belastingdienst is jouw woning een bron van inkomsten, je bouwt namelijk vermogen op. Ook het eigenwoningforfait wordt vastgesteld door de WOZ-waarde. De bijtelling van het eigenwoningforfait geldt niet als je geen of een lage aftrek van de hypotheekrente hebt.

Belastingen betalen

De maandlasten van een koopwoning gaan dus verder dan de hypotheeklasten en hypotheekrente. Waar je de ene belasting jaarlijks betaalt, wordt een andere heffing per kwartaal afgeschreven. Voor een duidelijk beeld van jouw uitgaven kan je het beste alle heffingen omrekenen naar een maandbedrag. Zo weet je precies wat je maandelijks kwijt bent aan je woning.