Wat zijn de regels van een erfafscheiding?

Wil je een nieuwe schutting of heg plaatsen, maar weet je niet of je hiervoor toestemming nodig hebt van je buren? We vertellen je in deze blog alles over de erfafscheiding en de bijbehorende regels.  

Wat is het burenrecht?

De regels voor de erfafscheiding zijn te vinden in het burenrecht. Het burenrecht is in beginsel bedoeld voor eigenaars van woningen, maar veel van de regels gelden ook voor huurders. In veel gevallen zal echter niet alleen de huurder, maar ook de eigenaar (verhuurder) moeten worden aangesproken.

Erfgrens en erfafscheiding

De erfafscheiding wordt meestal geplaatst op de erfgrens en is dan eigendom van jou en je buren. Zowel jijzelf als de buren zijn verplicht om te helft van de kosten voor de aanschaf, de bouw en het onderhoud te betalen. Bij het Kadaster kan je de kadastrale grenzen van de percelen opvragen om de erfgrens te bepalen. 

Willen je buren niet mee betalen aan de gezamenlijke erfafscheiding? Je kan ervoor kiezen om de erfafscheiding geheel op je eigen erf te plaatsen. In dit geval draai je voor alle kosten op, maar bepaal je ook zelf hoe de schutting of heg eruit komt te zien.

Regels rondom erfafscheiding

De erfafscheiding is in de meeste gevallen eigendom van jou en van je buren. Dit betekent dat je toestemming nodig hebt van je buren om een heg of schutting te plaatsen op de erfgrens. Andere regels zijn:

    De hoogte van een schutting, muur, heg of hek op de erfgrens mag maximaal 2 meter zijn.

Voor het huis mag de erfafscheiding maximaal 1 meter hoog zijn, uitzonderingen daargelaten. Voor een hogere erfafscheiding dien je een omgevingsvergunning aan te vragen.

    Het is verboden om een opening of raam te maken in de erfafscheiding.

Er mogen geen ramen, balkons of openingen zijn binnen 2 meter van de erfgrens in verband met de privacy van de buren.

     Je mag jouw zijde van de erfafscheiding inrichten zoals je wilt, als je de afscheiding tenminste niet beschadigt.

Je mag een schutting schilderen, plantenbakken plaatsen of de heg snoeien.

Plaats je een erfafscheiding op je eigen grond, dan heb je geen toestemming nodig van je buren. Het is wel zo netjes om je buren in te lichten over deze erfafscheiding.

Overleggen met je buren

De erfgrens en erfafscheiding zijn veelvoorkomende onderwerpen van onenigheid tussen buren. Het belangrijkste is om altijd eerst het gesprek aan te gaan met je buren, voordat je verdere stappen onderneemt. Zorg dat je goed geïnformeerd het gesprek aangaat, zodat jullie duidelijke afspraken kunnen maken.