Hypotheek afsluiten met een studieschuld


 Kan je een hypotheek krijgen met een studieschuld? Een studieschuld is een lening, maar weegt minder zwaar dan een consumptief krediet. Toch heeft een studieschuld invloed op de maximale hoogte van je hypotheek. Er zijn twee types studieschuld: vóór juli 2015 en ná juli 2015. Deze schulden tellen beide anders mee in de lastenberekening, zoals we hieronder uitleggen.

Hoe wordt de hoogte van je hypotheek berekend?

Je maximale hypotheekbedrag wordt berekend aan de hand van je inkomsten uit werk, eventuele schenkingen en bestaande leningen. Ook de studieschuld bij DUO valt onder bestaande leningen. Hoe beïnvloedt een studieschuld de hoogte van het hypotheekbedrag? Dat is afhankelijk van het type studieschuld: is deze van vóór juli 2015 of ná juli 2015?

Voor het vaststellen van de hypotheek wordt er gerekend met de oorspronkelijke studieschuld. Alles wat je extra hebt afgelost, gaat af van de oorspronkelijke schuld. Wat je verwacht wordt af te lossen, telt echter niet mee.

Studieschuld vanuit prestatiebeurs (voor 1 juli 2015)

Heb je voor juli 2015 een studieschuld opgebouwd, dan is deze schuld ontstaan vanuit de prestatiebeurs. Studieschulden uit dit oude leenstelsel worden voor 0,75% meegeteld in de lastenberekening.

Studieschuld vanuit leenstelsel (na 1 juli 2015)

Een studieschuld vanaf juli 2015 telt voor 0,45% mee in de lastenberekening voor het maximale hypotheekbedrag.

Geen BKR-registratie

Een studieschuld staat in tegenstelling tot andere leningen niet geregistreerd bij het BKR. DUO is een overheidsorgaan dat haar informatie over studiefinanciering niet deelt met de BKR, banken of andere kredietverstrekkers. De overheid vindt dit niet nodig; zij zien een studielening niet hetzelfde als een consumptief krediet.

Aangezien je studieschuld niet vermeld staat bij BKR, weet je geldverstrekker niet zomaar of je een studieschuld hebt. Toch is het wel belangrijk om dit te vermelden tijdens een adviesgesprek. Een studieschuld heeft wel invloed op de hoogte van je hypotheek, maar is minder belastend dan een consumptief krediet.

Studieschuld verzwijgen bij hypotheekaanvraag

Ten eerste ben je verplicht om deze studieschuld te vermelden tijdens een hypotheekaanvraag. Maar het verzwijgen van een studieschuld kan nog meer grote gevolgen hebben. Je krijgt namelijk met een reden een lagere hypotheek als je een schuld hebt; je moet de hypotheek financieel kunnen dragen.

Verzwijg je een studieschuld, dan krijg je een hogere hypotheek. Maar kom je ooit in de problemen met betalen? Dan heeft dit gevolgen voor de afhankelijk vanuit de bank én je eventuele NHG-garantie. Daarnaast horen bij een hogere hypotheek ook meer financiële verplichtingen, die je in werkelijkheid niet kan dragen. Ook om die reden raden we je aan om een studieschuld altijd te vermelden.

Versneld aflossen

Is het einde van je studieschuld in zicht? Dan kan het verstandig zijn om je studieschuld versneld af te lossen, als dat financieel mogelijk is. Door versneld af te lossen, ben je van je schuld af en kan je een hogere hypotheek krijgen.

Wat zijn mijn mogelijkheden?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor het afsluiten van een hypotheek met een studieschuld? Neem dan contact op met een hypotheekadviseur. Samen met deze adviseur kan je jouw financiële situatie en alle mogelijkheden bespreken.